CAMPING VALIRA Condicions de reserva

Una reserva podrà realitzar-se a través de la pàgina web o de forma presencial sempre que les disponibilitats del període escollit estigui obert a reserves.

CONDICIONS GENERALS

Aquest seguit de condicions són aplicables a qualsevol tipus de reserva sigui quin sigui l’allotjament o servei que el client contracta.

 1. El titular de la reserva ha de ser major d’edat i no es permet l’allotjament de menors sense que els seus pares o tutors estiguin allotjats amb ells durant tota l’estada.

 2. La reserva és personal i no es pot transferir sense autorització prèvia del Càmping. La Direcció es reserva el dret de no admetre a la seva arribada aquelles persones o reserves que no coincidissin amb lo prèviament reservat.

 3. El Càmping no li reserva ni assigna un emplaçament, situació o allotjament concret. A la seva arribada se li assignarà un emplaçament en la zona del Càmping habilitat per a tals efectes i amb les característiques citades pel client. En el cas de que el client necessiti afegir conceptes diferents als contractats en la reserva, aquestes es facilitaran sempre que la ocupació ho permeti i aquestes estiguin disponibles.

 4. Per a la formalització de la reserva, es sol·licitarà l’abonament del 50% del import total de l’estada sense impostos ni taxes que s'abonaran a l'arribada. Aquest import pot ser pagat mitjançant tarja de pagament de tipus VISA o Mastercard.

 5. El procés de reserva finalitza en el moment que el Càmping li envia la confirmació per correu electrònic, una vegada aquest hagi verificat la disponibilitat i el pagament de la mateixa.

 6. El titular de la reserva haurà de verificar la informació de la confirmació de la reserva i comunicar a Càmping Valira qualsevol error que pugui detectar durant les 24 hores posteriors a la rebuda de la confirmació.

 7. En el moment de la inscripció al Càmping és necessari presentar a la Recepció el passaport o document d’identitat del titular i de tots aquells acompanyants majors de 15 anys d’edat. És responsabilitat del titular de la reserva registrar totes les persones que l’acompanyen.

 8. L’estada s’abonarà íntegrament en el moment de la inscripció al arribar al càmping. El pagament podrà ser realitzat mitjançant efectiu o tarja de pagament VISA o Mastercard.

 9. Una vegada formalitzada la reserva, el client accepta aquestes condicions com a vàlides i no podran ser modificades.

CONDICIONS PARTICULARS BUNGALOWS I REFUGI

Les següents condicions només s’apliquen a les reserves de Bungalows o Refugi i completen el seguit de condicions generals detallades anteriorment.

 1. L’hora d’arribada és de 16:00 a 23:00.

 2. L’hora de sortida és abans de les 12:00.

 3. En el cas que el client decideixi no esgotar el període contractat en la reserva, en cap cas significarà cap tipus de devolució o compensació del import ja pagat.

 4. La reserva de bungalows o refugi inclou un joc de llençols i tovalloles per estada i només per al número de persones màxim que indica el tipus d’allotjament. En reserves de més de 8 dies es realitzarà un canvi de llençols i tovalloles a la setmana. Tot client pot sol·licitar canvi de tovalloles a recepció previ abonament del preu estipulat.

 5. No s’admet l’entrada d’animals de companyia als bungalows o refugi.

 6. S’ha de respectar el nombre màxim de persones que té associat cada tipus d’allotjament. Només les persones registrades poden utilitzar l’allotjament.

 7. El dia de sortida s’haurà de deixar l’allotjament recollit i amb els utensilis de cuina nets i endreçats al seu lloc. També haurà de treure les escombraries i llençar-les als contenidors adients. La resta de la neteja està inclosa dins el preu.

 8. Les targes d’accés al càmping porta associat un dipòsit de 5 € en efectiu que es retornarà en el moment que es retorni la tarja a la recepció. En el cas de pèrdua, desperfecte o oblit de la tarja, el dipòsit no serà retornat.

 9. Qualsevol modificació de la reserva s’haurà de comunicar per escrit a info@campingvalira.com i necessitarà la validació per part del càmping per poder ser efectiva.

CONDICIONS PARTICULARS PARCEL·LES / EMPLAÇAMENTS

Les següents condicions només s’apliquen a les reserves d’emplaçaments i completen el seguit de condicions generals detallades anteriorment.

 1. Hora d’arribada:

  Temporada alta: de 12:30 a 22:30.

  Temporada baixa: de 08:00 a 22:30 (sempre que la ocupació permeti abans de les 12:30).

 2. Hora de sortida:

  Temporada alta: abans de les 12:00.

  Temporada baixa: abans de les 15:00 (prèvia validació a recepció).

 3. En el cas que el client decideixi no esgotar el període contractat en la reserva, en cap cas significarà cap tipus de devolució o compensació del import ja pagat.

 4. Es necessari indicar durant el procés de reserva si s’allotjaran en camper, autocaravana, caravana, remolc-tenda o tenda. Així com especificar-ne les mesures sol·licitades durant el procés de reserva. Qualsevol altre informació que cregui convenient (vehicles de grans dimensions, remolcs externs, etc..) haurà de ser informada durant el procés de reserva al camp observacions per a la seva validació per part de la Direcció i prèvia a la confirmació de la reserva. Si no s’informa degudament les característiques esmentades, la Direcció no garanteix que li pugui ser assignat un emplaçament acord a les noves característiques.

 5. La Direcció es reserva el dret de modificar les característiques de l’emplaçament assignat si el tipus d’emplaçament no s’ajusta a la realitat reflectida o detallada en el moment de cursar la sol·licitud de reserva.

TAXA TURÍSTICA

Segons la llei 19/2022, del 9 de juny, reguladora de l’impost sobre les estades en allotjaments turístics, des del l’1 de juliol de 2022 el client està obligat a abonar la taxa turística directament al càmping per un import de 1,57 € per persona i nit fins un màxim de 7 nits. Els menors de 16 anys estan exempts.

CANCEL·LACIÓ D’UNA RESERVA

El no pagament dins les 48 hores posteriors a la sol·licitud de la reserva, significarà la cancel·lació immediata de la sol·licitud.

La reserva es mantindrà fins les 12:00 del dia següent a la data d’entrada indicada pel client a la sol·licitud. Una vegada superat aquest termini i sense cap comunicació per part del client, Càmping Valira es reserva el dret d’anul·lar la reserva sense que signifiqui cap tipus de devolució o compensació per l’import avançat fins aleshores.

La política de cancel·lació anirà en funció de la data de la seva notificació:

 • Més de 6 dies: es reemborsa el 95% del import avançat.

 • Entre 6 i 3 dies: es reemborsa el 50% del import avançat.

 • Menys de 48 hores: significa la pèrdua total de l’import avançat.

*En el cas de cancel·lació d'aquelles reserves realitzades dins els 7 dies anteriors a l'arribada, es retornarà el 50% del import.

*Aquelles cancel·lacions de reserves que provinguin de la modificació de dates de una reserva inicial, no tindran dret a reemborsament i significarà la pèrdua total de l'import avançat.

En cas que el client vulgui cursar una cancel·lació, aquesta s’haurà de comunicar per escrit al correu electrònic info@campingvalira.com. El càmping enviarà un correu electrònic confirmant la cancel·lació de la reserva i notificant al client el procés de devolució de l’import acord a la política de cancel·lació especificada anteriorment.

La sol·licitud de reserva i pagament no significa que la reserva estigui confirmada. Serà Càmping Valira qui confirmarà la reserva durant les 48 hores posteriors a la sol·licitud. Durant aquest període, la Direcció es reserva el dret de cancel·lar qualsevol sol·licitud en el cas que no es pugui satisfer les peticions del client i es procedirà a la devolució íntegra del 100% de l’import pagat fins aleshores.

ACCEPTACIÓ CONDICIONS I REGLAMENT

La formalització de la reserva per part del client significa l’acceptació de les condicions generals de reserva i del reglament intern de Càmping Valira.

El no compliment de qualsevol de les clàusules o conceptes especificats en els dos documents pot significar la cancel·lació o anul·lació de l’estada i/o l’expulsió immediata del client i acompanyants de les instal·lacions del càmping. El no compliment i les possibles conseqüències especificades no donaran dret, en cap cas, a cap tipus de compensació i/o devolució de l’import pagat.

Darrera actualització, 5 de desembre de 2023.