CAMPING VALIRA Política de privacitat

CAMPING VALIRA, S.L. es compromet a protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura al lloc web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per la plana web www.campingvalira.com, d’ara endavant “LLOC WEB” i regula la recollida i l’ús de dades.

Responsable de les dades

L'informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractat per CAMPING VALIRA, S.L. en qualitat de responsable del tractament. CAMPING VALIRA, S.L. és la titular d'aquest lloc web, societat domiciliada a Avinguda Salou, s/n, inscrita al Registre de Societats del Principat d'Andorra amb número de registre tributari L-714688-K, d'ara endavant "CAMPING VALIRA".

Dades recollides

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQPD”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que les dades recollides tenen la finalitat de comunicació entre CAMPING VALIRA i client per tal de rebre informació general, promocions o ofertes sobre els serveis oferts, així com el d’establir la relació contractual entre el client i CAMPING VALIRA en aquelles serveis que el client vol adquirir.

Recollim cookies

El lloc web www.campingvalira.com, d’ara en endavant Lloc web, utilitza cookies per al seu funcionament amb l’únic objectiu d’oferir una millor experiència del usuari amb el Lloc web i el de recollir dades estadístiques per tenir certa informació sobre l’activitat que recull el lloc web.

Pot consultar tot el detall al següent enllaç.

Finalitat de les dades

CAMPING VALIRA serà el responsable i podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació sempre que vostè consenteixi part o la seva totalitat:

 • Newsletter

  Dades tractades: correu electrònic i idioma.

  No es tracten dades especialment protegides.

 • Reserves

  Dades tractades: nom i cognoms, nacionalitat, telèfon, correu electrònic.

  No es tracten dades especialment protegides.

 • Check-in online

  Dades tractades: nom i cognoms, nacionalitat, telèfon, correu electrònic, passaport/document identitat, adreça postal.

  No es tracten dades especialment protegides.

Les dades recollides han estat proporcionades per vostè mateix en el moment de la formalització de la reserva, la realització opcional del check-in online o la inscripció a la newsletter de CAMPINGVALIRA. En tots els casos, vostè accepta estar assabentat i haver llegit les condicions generals i la política de privacitat.

CAMPING VALIRA pot recollir dades que vostè ens faciliti a través de les interaccions en xarxes socials de les que disposa el nostre establiment. Aquestes dades, però, vindran donades pel propi usuari i de la pròpia que configuració que vostè pugui tenir en les configuracions de privacitat dels seus comptes o de les polítiques de privacitat que cada xarxa social pugui tenir. És responsabilitat seva haver llegit i ser coneixedor d’aquestes polítiques i configuracions externes.

Temps de conservació de les dades

CAMPING VALIRA conservarà les seves dades personals el temps necessari per a dur a terme les finalitats descrites l’apartat anterior. Un cop finalitzada la relació, aquestes es mantindran durant el temps que marqui la legislació que obligui a CAMPING VALIRA a mantenir aquestes dades personals. Un vegada esgotat aquest termini, les dades seran suprimides.

Enviament de dades a tercers

CAMPING VALIRA només enviarà dades a tercers segons el que marca la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic, en el capítol cinquè, defineix les obligacions dels allotjaments turístics i preveu que hagin de tenir un registre d’ocupació de tots els seus usuaris.

Per la resta de supòsits, les vostres dades no s’intercanviaran amb tercers si no es compta amb el vostre consentiment exprés per fer-ho.

Dades fora d'Andorra

Per norma general, les vostres dades aquí recollides no es transferiran fora del Principat d’Andorra.

Drets

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, CAMPING VALIRA li informa que disposeu dels drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà (d'enviar una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic info@campingvalira.com, a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat. Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l'assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

Consentiment

El consentiment donat per a alguna finalitat específica pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits CAMPING VALIRA deixarà de tractar les dades personals o, si s'escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. La petició expressa de retirada de consentiment en aquelles dades necessàries en la relació contractual entre vostè i CAMPING VALIRA abans que finalitzi aquest relació en el cas que les dades siguin necessàries per aquest relació o per les obligacions de CAMPING VALIRA segons la legislació aplicable.

Mesures de seguretat

CAMPING VALIRA li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

Canvis en la política de privacitat

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

Darrera actualització a desembre de 2022.