CAMPING VALIRA

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- Objecte i contingut del lloc web.

Les presents condicions generals d’ús regulen l’accés i utilització de www.campingvalira.com, d’ara en endavant el ‘Lloc web’, contingut del qual té com a objectiu establir un canal de comunicació entre l’establiment i els seus clients a través del qual es puguin mostrar els serveis que ofereix, el seu preu i la informació de contacte o d’interès.

La consulta dels continguts del Lloc web no constituirà per ella mateixa cap tipus de relació contractual i la seva utilització es responsabilitat exclusiva de l´usuari. La informació inclosa en el lloc web o newsletters pot contenir referències a tercers amb qui l’establiment pot o no tenir alguna relació contractual per tal donar informació o oferir serveis d’interès per al client del càmping, en cap cas això suposa que l’establiment realitzi cap intercanvi d’informació dels visitants del lloc web.

El titular del Lloc web, no serà en cap cas responsable dels errors i omissions que poguessin existir en la informació facilitada, a excepció d’aquells extrems als que obligui la Llei, ni de la aplicació o ús concret que pogués fer-se’n de la mateixa.

2.- Propietat Intel·lectual.

Queden reservats en favor del titular del Lloc web www.campingvalira.com tots els drets sobre els continguts de la pàgina web. Els recursos gràfics utilitzats en la mateixa són propietat del titular del Lloc web i/o adquirides amb la llicència corresponent en bancs d’imatges o imatges públiques per a tal objectiu.

Queda prohibit qualsevol ús dels continguts del Lloc web concretament, sobre les imatges, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense la autorització expressa del o els titulars, a excepció de la possibilitat de compartir continguts quan aquesta es realitza mitjançant la referencia al lloc web www.campingvalira.com.

El titular del Lloc web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús als usuaris sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web i els serveis oferts en la mateixa.

3.- Protecció de dades.

Camping Valira, en qualitat de responsable-titular del Lloc web i en compliment de la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, concretament, la Llei 29/2021 del 28 d'octubre, qualificada de Protecció de Dades i el Reglament 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.

En endavant, RGPD, que assenyala que el consentiment per al tractament de dades deu ser expressament, “exigint que es manifesti de forma clara i inequívoca per part del interessat a través de una acte informatiu clar que evidenciï una declaració de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca del interessat d’admetre el tractament de dades de caràcter personal que li afecten”, l’informem que les dades personals que vostè ens faciliti voluntàriament seran inclosos en un registre d’activitat, creat sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions i/o consultes, així mateix enviar-li informació sobre activitats o serveis relacionats amb els serveis descrits en aquesta pàgina web.

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui l’objecte pel qual el client ha facilitat les dades al establiment, més els terminis de prescripció legals que s’apliquin només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats els terminis determinats de prescripció, les dades seran eliminades.

Les dades sol·licitades al client són obligatòries i tan sols les estrictament necessàries per tractar i dur a terme les sol·licituds o consultes sobre els nostres serveis que el client fa arribar al Lloc web. Les dades en cap cas es comuniquen a tercers i només seran visualitzades per les persones autoritzades a donar resposta a les necessitats dels nostres clients.

El responsable del tractament es compromet a observar l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, a tractar-les de forma confidencial i a emmagatzemar-les adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, complint les previsions establertes en el RGPD.

Les dades de caràcter personal seran tractades per les següents finalitats:

  • Enviament d’informació sobre Camping Valira per mitja de telèfon o correu electrònic.
  • Atendre consultes o sol·licituds d’informació dels serveis oferts.
  • Gestionar la relació entre les parts.

Els usuaris que proporcionen les seves dades personals per qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web, hauran d’acceptar aquesta Política de Privacitat.

4.- Publicitat

El Lloc web podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. Camping Valira no serà responsable, en cap cas, dels continguts publicitaris o dels patrocinadors inclosos en el Lloc web.

5.- Enllaços a tercers

Camping Valira no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços ubicats al Lloc web, en el seu cas, l’usuari és l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que accedeixi a llocs webs de tercers.

Tals enllaços o mencions tenen una finalitat que no implica el recolzament, l’aprovació, comercialització o cap relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

6.-Responsabilitat

L’usuari respondrà als danys i prejudicis de tota naturalesa que Camping Valira pugui patir com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions d’aquestes condicions d’ús.

Així mateix, es compromet a utilitzar el Lloc web, de conformitat amb la Llei, les presents condicions d’ús, les bones practiques i l’ordre públic. Del mateix mode, l’usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, sent contraris a aquestes condicions, o malmetedors d’interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol altra forma, pugui malmetre, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la Web, els seus continguts o impedir un ús normal d’aquesta per part d’altres usuàries.

7.-Llei aplicable.

Les condicions d’ús es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació andorrana. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o aplicació dels continguts o serveis contemplats en el Lloc web, les parts acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals del Principat d’Andorra, amb renuncia a qualsevol fòrum general o especial que els pogués correspondre.

Actualitzacions a aquesta Declaració de privacitat

Qualsevol canvi entrarà en vigor quan publiquem la Política de privacitat actualitzada en el Lloc web.

Actualitzada agost de 2021.