CAMPING VALIRA Reglament Camping

El Càmping disposa d’un reglament intern que tot client accepta en el moment de la inscripció o de sol·licitar la reserva i que és d’obligat compliment.

ACCÉS

L’accés a les instal·lacions del Càmping i la utilització de tots els seus serveis queden reservats per aquelles persones que hagin contractat la seva estada prèviament. La Direcció es reserva el dret d’admissió i de la potestat de cancel·lar qualsevol contracte amb el client si aquest pertorba la pau, falta a les normes de convivència elementals amb la resta de clients i/o es dirigeixi de forma despectiva a qualsevol altre client o personal del Càmping. En el cas que la Direcció es vegi obligat a la expulsió d’un client o clients del Càmping pels supòsits anteriors, en cap cas significarà tenir a dret a qualsevol compensació o devolució dels imports ja abonats.

RECEPCIÓ

El personal del Càmping es troba a disposició dels clients per atendre’l personalment i informar-lo sobre els serveis que ofereix el Càmping i la zona. No dubti en sol·licitar qualsevol informació que cregui convenient.

REGISTRE / INSCRIPCIÓ

Els clients han de formalitzar el contracte d’inscripció a la recepció en el moment de la seva arribada, indicant exactament el número de persones i tots aquelles elements o conceptes que estigui subjectes a les tarifes del càmping. Tota modificació haurà de ser comunicada a Recepció de forma immediata i s’abonarà la diferència que se’n derivi del contracte inicial. El titular de la inscripció haurà de ser major d’edat i serà el responsable de tots els actes i perjudicis que puguin ocasionar ell o els seus acompanyants. L’estada es pagarà en la seva totalitat en el moment de la inscripció al Càmping.

EMPLAÇAMENTS

Arribades:

  • Temporada alta: De 12:30 a 22:30.

  • Temporada baixa: De 08:00 a 22:30 (sempre que la ocupació ho permeti).

Només podrà ocupar l’emplaçament una vegada realitzada la inscripció i queda totalment prohibit canviar l’emplaçament assignat sense comunicar-ho ni verificar-ho prèviament amb el personal de recepció.

Sortides:

  • Temporada alta: Abans de les 12:00.

  • Temporada baixa: Abans de les 15:00 (prèvia validació a recepció).

BUNGALOWS

Arribades: De 16:00 a 22:30.

Només podrà ocupar l’allotjament una vegada realitzada la inscripció a Recepció i se li assigni el número d’allotjament. No està permès la col·locació de cap tipus d’element (tenda, hamaca, etc.) a les terrasses dels bungalow. Els allotjaments tenen un inventari de tots els utensilis. Comuniqui a la Recepció la manca d’algun dels utensilis si aquest està previst dins el contracte. Els allotjaments inclouen llençols i tovalloles pel nombre de persones que identifica cada allotjament. En estades de més de 8 nits es realitzarà un canvi de llençols i tovalloles a la setmana. Tot client pot sol·licitar un canvi de tovalloles a recepció previ pagament de l’import estipulat.

Cada allotjament té assignada una plaça de pàrquing i només podrà utilitzar la plaça designada. Només està permesa l’entrada d’un vehicle per allotjament.

Sortides: Abans de les 12:00.

La neteja del bungalow està inclosa dins el preu a excepció de la vaixella o utensilis de cuina que s’hauran de deixar nets i recollits. Les bosses d’escombraries s’hauran de treure de l’allotjament i llençar-les als cubells adients abans de deixar l’allotjament.

La tarja que obre els accessos al càmping té associat un dipòsit de 5€ que s’abonarà exclusivament en efectiu en el moment de la inscripció. Aquest mateix import serà retornat en el moment que el client deixi el càmping i entregui la tarja. En cas de pèrdua, oblit o trencament, el dipòsit no serà retornat.

PAGAMENTS DE LES ESTADES

A l’arribada al Càmping s’haurà de pagar la totalitat o l’import pendent de la estada. Aquest pagament podrà realitzar-se únicament en efectiu o bé amb tarja de pagament VISA o Mastercard. En el cas de les reserves, l’import total a pagar serà el de la totalitat de l’estada contractada independentment que el client decideixi no esgotar el període contractat. Aquest fet no donarà dret a cap tipus de devolució o compensació.

No s’accepten xecs ni xecs vacances.

VISITES

Estan permeses les visites que prèviament s’hagin registrat a la Recepció i pagat l’import estipulat, si així ho indica el personal del càmping. No està permesa l’entrada de vehicles per part de les visites que hauran d’estacionar el vehicle fora del càmping.

DESCANS I SILENCI

Entre les 00:00 y les 07:00 s’ha de respectar el silenci en benefici de tots els clients i no està permesa la circulació amb vehicles. Així mateix, no es permet la utilització dels equipaments per a rentar plats, bugaderia i de tots aquells serveis que pugui pertorbar el descans dels clients.

El volum de música, televisors o qualsevol altre dispositiu haurà d’estar a un volum apropiat durant tota la jornada. A partir de les 00:00 no es podrà utilitzar cap tipus de dispositiu dels abans esmentats. La Direcció es reserva el dret de prohibir la seva utilització en tot moment si influeix negativament en la tranquil·litat de la resta de clients.

CIRCULACIÓ DE VEHICLES

Està permesa la circulació de vehicles entre les 07:00 i les 00:00. La velocitat no podrà superar els 10 km/h. Fora d’aquest horari, els accessos al càmping estan tancats i la circulació de vehicles està prohibida. En el cas de tenir programada la sortida abans de les 07:00 o arribar passades les 00:00, el vehicle s’haurà d’estacionar fora del càmping i en cap cas es permetrà l’entrada o sortida de cap vehicle.

Només es permetrà la circulació de vehicles durant aquesta franja en cas d’emergència prèviament autoritzada.

No esta permès utilitzar emplaçaments no ocupats o zones no habilitades per a aparcar els vehicles.

CONNEXIÓ ELECTRICITAT

Es responsabilitat del client que els cables de connexió elèctrica o aparells estiguin en prefecte estat. Et pot suprimir el contracte d’electricitat en el cas que es detectin caigudes causades pel mal estat dels elements citats anteriorment.

Tot client pot escollir entre tres tipus de potència 3 Ampers (660W), 6 Ampers (1320W) o 10 Ampers (2200W) si s’ha informat prèviament a la recepció i aquesta ha estat validada. La Direcció es reserva el dret de limitar el màxim de potència a contractar en cas de màxima ocupació, per evitar sobrecàrrega a la xarxa elèctrica o per causes de força major.

Alguns emplaçaments requereix de la necessitat de cables llargs per poder arribar als punts de llum.

La recepció disposa de la possibilitat de préstec de cables o adaptadors abonant un dipòsit 20 € en efectiu que serà retornat una vegada restablert el préstec a la mateixa recepció. Aquesta possibilitat està subjecte al número de elements disponibles en aquell moment. El no retorn, desperfecte o trencament del element prestat significarà la no devolució de dipòsit.

PUNTS D’AIGUA

Existeixen diferents punts d’aigua marcats com a ‘AIGUA POTABLE’ que són per ús exclusiu de recollida d’aigua. Queda totalment prohibit utilitzar aquests punts d’aigua per a neteja de utensilis, neteja personal o d’animals, així com la neteja de vehicles o bicicletes, entre altres. El Càmping disposa de dos espais per a la neteja de utensilis de cuina o roba adequats per a aquest ús. En el cas de vehicles, el Càmping no disposa de punts de neteja específics.

GOSSOS

Bungalows: NO S’ADMET l’entrada de gossos ni cap altre animal de companyia als bungalows ni a les seves terrasses.

Càmping: Estan permesos els gossos als emplaçaments sempre que aquest no generi cap molèstia ni problema vers la resta de clients. Els gossos sempre hauran d’anar lligats i mai podran quedar-se sols sense la supervisió dels propietaris.

BARBACOES

El Càmping té a disposició dels clients una zona de barbacoes i pícnic. El seu ús implica deixa l’espai net i recollit una vegada ha finalitzat el seu ús.

Està permesa la utilització de barbacoes d’ús propi als emplaçaments. La Direcció es reserva el dret de suprimir o prohibir aquest permís sempre que ho cregui necessari o pel bé comú, sigui de forma individual cap a un client o en general a tot el Càmping.

PISCINA

Tan la piscina climatitzada com el jacuzzi son d’ús exclusiu per als clients de Càmping. Tant la piscina com el jacuzzi no disposa de serveis de socorrista i no és vigilada. A la piscina trobarà totes les indicacions en quan a serveis d’emergència i serveis. Queda totalment prohibit el bany a menors d’edat sense la supervisió dels seus pares o tutors legals.

L’horari de la piscina està comprès entre les 10:00 i les 20:00. Queda totalment prohibit l’entrada de menjar i begudes a l’interior del recinte de la piscina, així com la utilització d’elements com puguin ser pilotes, matalassos d’aire o altres elements del mateix tipus. Són d’obligat compliment totes aquelles indicacions, recomanacions o prohibicions que trobarà distribuïts pel recinte d’aigües.

PARC INFANTIL

L’ús d’aquesta instal·lació és exclusiva per infants d’entre 2 y 10 anys d’edat sempre que vagin acompanyats dels seus pares o tutors legals. Aquest espai no disposa de vigilància i el Càmping declina tota responsabilitat a pares o tutors legals qui són els responsables de la seguretat dels infants en tot moment.

BUGADERIA

El Càmping disposa de rentadores i assecadores a disposició dels clients. El client pot adquirir al Supermercat les fitxes per a la seva utilització al preu estipulat per la Direcció. El Càmping no es fa responsable de qualsevol desperfecte o dany que les peces de roba puguin patir.

L’horari de la Bugaderia es de 10:00 a 22:00 quedant totalment prohibit el seu ús fora d’aquest horari per fomentar i respectar el descans de la resta de clients.

ESCOMBRARIES

El Càmping disposa a l’entrada del recinte un espai de recollida selectiva d’escombraries. Si us plau, ajudi’ns a respectar el medi ambient utilitzant els cubells apropiats per tirar la deixalla, i mai en emplaçaments, bungalows o en cap àrea no habilitada per aquest supòsit. Trobarà contenidors especials per a la recollida de plàstics, paper, vidre i resta.

SEGURETAT

La Direcció no es fa responsable de qualsevol sostracció, pèrdua o dany que es pugui donar durant la seva estada al Càmping. Es responsabilitat del client vetllar pels seus objectes personals o elements que pugui tenir, així com de vetllar per a que l’allotjament o habitacles estigui correctament tancat sense objectes de valor a la vista.

El Càmping no disposa de cap servei de lloguer de caixes fortes ni espais per aquests supòsits.

QUEIXES I SUGGERÈNCIES

Tot client té la obligació de conservar, tenir cura i mantenir totes les instal·lacions i accessoris en perfectes condicions. Qualsevol desperfecte o destrossa ocasionada anirà a càrrec del client si la Direcció així ho creu convenient.

Amb l’objectiu de millorar les instal·lacions i serveis, si us plau, faci’ns saber de qualsevol anomalia que detecti dirigint-se a la recepció del càmping. Allà podrà efectuar qualsevol suggerència o queixa que cregui convenient.

Tot client té dret a l’accés al full de reclamacions del que disposa el Càmping. És responsabilitat del client emplenar aquest full i fer-lo arribar a la Unitat de Comerç i Consum (camí de la Grau, edifici Prat del Rull, 4a planta, d'Andorra la Vella) o bé a qualsevol de les oficines de turisme del Principat d’Andorra. Aquest tràmit també es pot realitzar a través de la pàgina web www.comerc.ad/consum.

Li agraïm la seva col·laboració en el compliment d’aquest reglament i li desitgem una agradable estada al Càmping Valira.